Luật quy hoạch đô thị năm 2020 đầy đủ nhất

Khi bạn sở hữu hay có ý định đầu tư bất động sản bạn cần nắm được luật quy hoạch đô thị năm 2020 đầy đủ nhất. Bởi khi nắm được quy hoạch đô thị ta sẽ nắm được xu hướng phát triển của địa phương, từ đây các quyết định đầu tư hay bán ra sẽ hợp lý và có cơ sở hơn.

Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị.
Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị.

Theo đó để đảm bảo được quyền lợi của mỗi người dân và quy hoạch đô thị luôn được đảm bảo, nhà nước đã ban hành ra luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị mỗi năm đều có những điểm cập nhật mới mà bạn cần nắm vững. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm được luật quy hoạch đô thị năm 2020 một cách đầy đủ nhất.

Trước khi tìm hiểu chi tiết và luật quy hoạch đô thị ta cần nắm được khái niệm cơ bản về luật quy hoạch đô thị. Luật quy hoạch đô thị quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Quy hoạch đô thị năm 2020 cần tuân những quy định pháp lý nào?

Đối với luật quy hoạch đô thị năm 2020 hiện hành cần tuân theo những văn bản pháp lý sau:

 • Luật Quy hoạch Đô thị 2009.
 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị – kèm theo Thông tư 10/2010/TT-BXD quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị – kèm theo Thông tư 19/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị – kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.

Nội dung luật quy hoạch đô thị mới nhất

Những điểm thay đổi mới nhất của Luật quy hoạch đô thị mới nhất hiện nay đang căn cứ theo những điểm mới trong Luật quy hoạch đô thị 2017.

Luật quy hoạch 2017 là luật chung về quy hoạch bao gồm các nội dung quy hoạch được quy định từ điều 22 đến 26 của luật này. Nội dung quy hoạch bao gồm các công việc từ phân bố sắp xếp, tổ chức lại không gian, đánh giá thực tế, phân tích, đánh giá, dự báo, giải pháp đối với các vấn đề quy hoạch.

Nội dung luật quy hoạch đô thị năm 2020.
Nội dung luật quy hoạch đô thị năm 2020.

Trong đó các vấn đề quy hoạch bao gồm những đầu mục như sau:

1 – Nội dung quy hoạch quốc gia

 • Quy hoạch tổng thể quốc gia (điều 22): Tổ chức sắp xếp phân bố lại không gian cho hoạt động: kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, môi trường, biển, vùng trời…
 • Pháp luật quy hoạch biển quốc gia (điều 23): Phân vùng và tổ chức không gian ngành, lĩnh vực đối với đất ở ven biển, đảo, quần đảo, biển, vừng trời trên biển thuộc quy chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.
 • Pháp luật quy hoạch sử dụng đất quốc gia (điều 24): Phân bổ và tổ chức không gian sử dụng đất quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, môi trường, sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực liên vùng, tỉnh.
 • Pháp luật quy hoạch ngành quốc gia (điều 25): xác định hướng phát triển, tổ chức và phân bố lại không gian, nguồn lực cho các ngành thuộc tính liên ngành, liên tỉnh và quy hoạch bảo vệ môi trường, tài nguyên quốc gia.

2 – Nội dung quy hoạch vùng

Các vấn đề về quy hoạch vùng sẽ bao gồm các nội dung phân tích, đánh giá thực trạng, quan điểm mục tiêu và phương hướng phát triển, giải pháp theo từng vùng cụ thể để có kế hoạch định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh.

3 – Nội dung quy hoạch tỉnh

Tho đó tại Điều 27, hoạt động triển khai các dự án cấp quốc gia đã được xác định ở quy hoạch cấp quốc gia; các dự án cấp vùng, liên tỉnh đã được xác định ở quy hoạch vùng; định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

4 – Nội dung luật quy hoạch đô thị, nông thôn

 • Pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn theo điều 28 quy định bao gồm các nội dung: lập, thẩm định,, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn.
 • Các quy định quy hoạch đô thị, nông thôn được thực hiện theo văn bản hướng dẫn luật quy hoạch đô thị và luật xây dựng mới nhất 2014 sửa đổi. Đối với việc công bố, công khai quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ được thực hiện theo nghị định hướng dẫn luật quy hoạch đô thị 2017 và pháp luật quy hoạch đô thị và xây dựng.

Những điểm đáng chú ý trong luật quy hoạch đô thị năm 2020

Trong luật quy hoạch đô thị mới nhất, cần đặc biệt nắm rõ một số điểm sau:

Pháp luật công khai quy hoạch

– Theo Luật quy hoạch đô thị, tuyệt đối nguyên cấm các hành vi từ chối thông tin về quy hoạch. Điều này có nghĩa là luật quy hoạch yêu cầu phải công khai các tin tức quy hoạch nhằm hạn chế tối đa các tiêu cực trong việc quy hoạch cũng như ảnh hưởng tới quyền lợi của những người liên quan.

– Cụ thể luật công khai quy hoạch xác định các hành vi cấm như sau:

 • Không công bố, công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch nếu không thuộc thông tin mật của nhà nước.
 • Cố ý công khai quy hoạch sai.
 • Làm giả, hủy hoại, sai lệch hồ sơ, tài liệu về quy hoạch.

Xác định nguyên tắc kế thừa khi quy hoạch

Theo Điều 4 Luật Quy hoạch 2017 quy định nguyên lý quy hoạch đô thị đó là:

 • Đảm bảo sự tuân thủ, liên tục, kế thừa và ổn định trong quy hoạch
 • Luôn thống nhất, đồng bộ với các chiến lược quy hoạch ngành, lãnh thổ…
 • Công khai quy hoạch và đảm bảo sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân, hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, địa phương và người dân.
 • Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch

Buộc phải lấy ý kiến khi quy hoạch:

– Theo quy định khi pháp luật về lập quy hoạch sẽ phải lấy ý kiến của các cơ quan,tổ chức liên quan và những đối tượng mà quy hoạch tác động đến theo điều 19.

– Việc lấy ý kiến sẽ thực hiện theo các hình thức:

 • Gửi hồ sơ, tài liệu và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.
 • Niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng, phát phiếu điều tra phỏng vấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
 • Các đơn vị, cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời. Đối với lấy ý kiến cộng đồng sẽ đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan lập quy hoạch.

Pháp luật về điều chỉnh quy hoạch:

– Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch nếu không phải là trường hợp:

 • Điều chỉnh mục tiêu chiến lược kinh tế, phát triển ngành, lĩnh vực.
 • Điều chỉnh địa giới hành chính.
 • Điều chỉnh quy hoạch do tác động của thiên tai, chiến tranh, biến đổi khí hậu.

Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch...
Quy định của luật điều chỉnh quy hoạch cần phải đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là không làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch…

– Theo luật việc điều chỉnh quy hoạch không phụ thuộc vào ý chí của cơ quan lập quy hoạch mà sẽ chỉ được điều chỉnh khi có căn cứ.

Trình tự lập quy hoạch trong luật quy hoach đô thị năm 2020

– Đối với vấn đề lập quy hoạch cấp tỉnh sẽ phải tuân thủ, trình tự các bước theo khoản 4 Điều 16 như sau:

 • Đánh giá thực trạng và đề xuất các mục tiêu, định hướng phát triển.
 • Các cơ quan và tổ chức liên quan, UBND huyện đề xuất nội dung, ý kiến cho quy hoạch.
 • Xử lý, điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, góp ý kiến.
 • Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch.
 • Hoàn thiện nội dung và lấy ý kiến lập quy hoạch.
 • Tiếp nhận, tiếp thu ý kiến và giải trình hoàn thiện quy hoạch.
 • Trình UBND tỉnh xem xét, thông qua và trình chính phủ…

Việc lập các hoạch có tính chất chuyên môn, chuyên ngành phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành.
Việc lập các hoạch có tính chất chuyên môn, chuyên ngành phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành.

– Việc lập các hoạch có tính chất chuyên môn, chuyên ngành phải tuân thủ các quy định của một số luật chuyên ngành như:

 • Pháp luật quy hoạch đất đai mới nhất – Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Luật đất đai 45/2013/QH13)
 • Pháp luật quy hoạch môi trường: quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường (Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13)
 • Quy định luật quy hoạch bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước… (Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13)
 • Quy hoạch thủy lợi (Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14)
 • Quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 sửa đổi luật quy hoạch bổ sung 2018)
 • Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12)
 • Quy hoạch sử dụng biển của cả nước (Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13)

Mỗi loại quy hoạch có tính chất chuyên môn ngoài tuân theo các quy định của Luật quy hoạch chung năm 2017 thì cần phải tuân thủ theo các quy định của luật chuyên ngành.

Trên đây là bài viết tổng hợp những điều bạn cần biết về luật quy hoạch đô thị năm 2020. YouHomesmong rằng bạn đã có được thông tin bổ ích và cần thiết qua bài viết trên.

>>>>> mua chung cư Royal City

>>>>> Thuê chung cư Cầu Giấy

Bài viết liên quan

Nhà tái định cư là gì? Có nên mua nhà tái định cư ?

Những hướng dẫn về thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Những tiện ích hiện đại nhất chỉ có tại khu đô thị Dương Nội

 Khu đô thị Dương Nội sở hữu nhiều tiện ích bậc nhất xứng đáng cho cuộc sống hiện đại của bạn.

Không phải ngẫu nhiên dự án bất động sản khu đô thị Dương Nội lại thu hút được đông đảo sự quan tâm đến từ khách hàng, chủ đầu tư. Điểm nổi bật của dự án này đó là xây dựng với hệ thống tiện ích hiện đại bậc nhất. Hãy cùng bài viết dưới đây khám phá rõ hơn về điều này.

Những tiện ích hiện đại nhất chỉ có tại khu đô thị Dương Nội

Khu đô thị Dương Nội sở hữu công viên thiên văn bậc nhất Đông Nam Á

Sở dĩ, dự án bất động sản được khởi công, xây dựng từ tập đoàn Nam Cường thu hút  được khách hàng không những vì tên tuổi của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, những lợi ích mà tập đoàn Nam Cường hướng đến trong quá trình xây dựng dự án vẫn luôn là điều được mọi người đề cao.

Theo đó, mọi dự án trong khu đô thị Dương Nội – Hà Đông đều được xây dựng dựa trên tiêu chí đạt chuẩn chất lượng cao 5sao, với nhiều thiết kế nổi bật, tối ưu. Hơn nữa, Nam Cường chú trọng đến sự phát triển toàn diện cho chất lượng cuộc sống con người, đặc biệt là quan tâm đến  vấn đề tương lai, phát triển của trẻ nhỏ thế hệ mầm non cho đất nước. Do vậy, xây dựng môi trường sống thân thiện, đem đến mọi điều tốt đẹp nhất cho trẻ luôn là điều cốt lõi là dự án đô thị Dương Nội hướng đến.

Điểm nổi bật lên của dự án đó là công viên thiên văn học được xây dựng và phát triển theo ý tưởng về một mô hình vũ trụ khổng lồ. Trong đó, mọi chi tiết xây dựng nên công trình đều được thực hiện vô cùng công phu, bài bản tái hiện giống nhất với các hình ảnh chân thật, gây được sức hút cho bạn. Đến với công viên thiên văn học, cư dân có thể tận tay sở, chạm vào các vì tinh tú của vũ trụ, khoa học, những điều mà trước đây không ai nghĩ đến. Công viên thiên văn học tại khu đô thị Dương Nội hứa hẹn sẽ đem đến cho trẻ khu vui chơi bổ ích cùng nhiều kiến thức rộng lớn, nhờ đó trẻ có có thể phát triển toàn diện hơn.

Những tiện ích hiện đại nhất chỉ có tại khu đô thị Dương Nội

Thiên nhiên xanh hòa lẫn tiện ích

Tìm kiếm không gian xanh ngay giữa lòng thủ đô là điều mà mọi cư dân mong muốn có được. Giữa khói bụi ô nhiễm, bạn cần lắm một khoảng không với không khí trong lành, đảm bảo cho cuộc sống, sức khỏe của những người thân yêu, đặc biệt là trẻ nhỏ được tốt nhất. Chính vì thế, dự án Dương Nội ra mắt trên thị trường đã và đang thu hút được khách hàng không những vì vị trí thuận lợi mà còn bởi chất lượng cuộc sống xanh của dự án cam kết.

Những tiện ích hiện đại nhất chỉ có tại khu đô thị Dương Nội

Không gian xanh luôn là tâm điểm của mọi dự án bất động sản của tập đoàn Nam Cường nói chung và Dương Nội nói riêng. Đến với dự án, khách hàng sẽ được tự mình cảm nhận được không gian sống xanh, khác xa với khói bụi tấp nập của thành phố. Không gian xanh được bao trùm trong nội khu với hệ thống hồ điều hòa rộng 5ha, cùng nhiều khoảng thiên nhiên bao trùm khác. Vì thế bất cứ lúc nào tại khu đô thị, quý khách hàng đều cảm thấy bình yên, trong lành, thư giãn cùng với thiên nhiên.

Hy vọng rằng với những tiện ích từ khu đô thị Dương Nội đem lại, bạn đã có được cho mình sự lựa chọn tốt nhất. Thông tin chi tiết về dự án bất động sản Dương Nội của tập đoàn Nam Cường liên hệ chúng tôi theo địa chỉ: https://khudothimoiduongnoi.vn/

Có thể bạn quan tâm:

>>> Tìm hiểu về đất có quy hoạch

>>> Tuyển người giúp việc theo giờ làm việc trách nhiệm, tận tâm

 

Nhà tái định cư là gì? Có nên mua nhà tái định cư ?

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, các mô hình bất động sản cũng từ đó phát triển với nhiều khía cạnh khác nhau, chiếm lĩnh thị trường. Các nhóm khách hàng cũng từ đó tìm kiếm các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu và thời đại. Song song với sự phát triển đó, một tập khách hàng ở tầng lớp trung bình vẫn còn lăn tăn với mô hình nhà tái định cư – điển hình cho túi tiền và phù hợp với nhu cầu của họ. Vậy nhà tái định cư là gì? Có nên mua nhà tái định cư?

Tái định cư là gì? Nhà tái định cư là như thế nào?

1. Tái định cư là tên gọi với các chính sách bồi thường thiệt hại bồi thường đất, do nhà nước thu hồi nhằm mục đích sử dụng chung đúng với quy định, đảm bảo những quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh việc thu hồi đất, người dân sở hữu đất sẽ được đền bù, hỗ trợ bằng biện pháp cấp nhà xây sẵn hoặc đất tái định cư liền kề để người dân ổn định sinh sống. Các dự án bồi thường tái định cư có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội.

2. Nhà ở tái định cư chính là khu vực đất có nhà sẵn do Nhà nước hoặc một chủ đầu tư bất động sản chịu trách nhiệm hỗ trợ người dân hiện không có chỗ ở do thu hồi đất hay khu vực nhà ở có vấn đề không thể sử dụng được. Có hai hình thức nhà ở tái định cư là khu vực chung cư và nhà đất. Tùy vào điều kiện hợp đồng, tình hình lúc đó và nhu cầu sử dụng sẽ có phương án nhà ở tái định cư cho dân cư.
 

Nhà ở tái định cư chính là khu vực đất có nhà sẵn do Nhà nước hoặc một chủ đầu tư bất động sản chịu trách nhiệm hỗ trợ người dân hiện không có chỗ ở do thu hồi đất hay khu vực nhà ở có vấn đề không thể sử dụng được.

Khu vực nhà ở tái định cư thường là khu vực ít hoặc không có cư dân ở, chưa được nhà nước cấp phép xây dựng và còn đang trong việc lên kế hoạch xử lý theo quy định của pháp luật . Nhà nước hay chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm thụ lý, tìm phương an quy hoạch xây dựng để bảo đảm quyền lợi cho cộng đồng cư dân.

Nhà tái định cư – nên mua hay không?

Với ưu điểm giá thành rẻ và thủ tục không quá phức tạp, nhà tái định cư vẫn còn là ý định của rất nhiều người có thu nhập thấp, tuy nhiên cái gì cũng có ưu, nhược điểm riêng. Vậy có nên mua nhà tái định cư hay không? Cùng tìm hiểu một số đặc điểm về nhà tái định cư trước khi đưa ra quyết định.

Khu vực nhà tái định cư chắc chắn sẽ có giá thành rất rẻ so với mặt bằng chung. Tuy nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Giá trị của nó có thể chỉ bằng 10-20% giá trị so với nhà thổ cư, đương nhiên đi kèm về giá trị thì tỉ lệ rủi ro khá lớn.
Mặt khác vì đây là dự án không hợp pháp, chưa có giấy tờ pháp lý làm cơ sở. Vì đây chỉ là thoả thuận ngầm và nguy cơ rủi ro dành cho cả hai bên. Điều này rất nguy hiểm và sẽ có nguy cơ mất trắng rất nhiều thứ.
Thứ ba, mua bán đất tái định cư thường sẽ giao dịch bằng giấy tờ viết tay, bởi đâu có một văn bản pháp lý nào quy định việc này theo pháp luật. Và loại giấy tờ được viết bằng tay này không hề hợp pháp. Khi xảy ra rủi ro, ta sẽ chẳng có cơ sở nào để chứng minh giao dịch hay làm chứng.

Khu vực nhà tái định cư chắc chắn sẽ có giá thành rất rẻ so với mặt bằng chung.

Bên cạnh các giấy tờ pháp lý, môi trường và chất lượng cuộc sống ở những khu tái định cư cũng không tiện ích và có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của ta:

 1.  Khu vực tái định cư được đánh giá theo tiêu chuẩn chưa cao, về mặt giá trị chất lượng tương đối thấp.
 2. Xung quang khu nhà tái định cư không có nhiều tiện ích, xa trung tâm thành phố, trung tâm thương mại gây bất tiện trong sinh hoạt khả năng sẽ không đảm bảo chất lượng cuộc sống.
 3. Môi trường sinh sống của khu nhà tái định cư thường bị ô nhiễm về không khí lẫn môi trường nước, bởi đây là khu vực ít dân cư sinh sống nên quản lý khu dân cư không được đảm bảo.

Thông qua những phân tích về khu nhà tái định cư trên, YouHomes hy vọng khi bạn quyết định lực chọn “mái ấm” của riêng mình đừng vì chỉ nhìn vào phần số lượng mà bỏ lỡ và đánh rơi mất cơ hội tốt hơn dành cho mình. An cư thì mới có thể lạc nghiệp, đầu tư một lần tận hưởng một đời. YouHomes luôn bên bạn và giúp bạn tìm được tổ ấm hoàn hảo nhất.

Xem thêm:

Những hướng dẫn về thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Dự án Verosa park Khang Điền

Những hướng dẫn về thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp là vấn đề pháp lý được khá nhiều người quan tâm. Vậy thủ tục mua bán đất nông nghiệp được thực hiện ra sao để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của đôi bên?

Việc tuân thủ thủ tục mua bán đất nông nghiệp để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của đôi bên.

Theo Luật đất đai 2013, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, vì vậy các vấn đề về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất luôn đặc biệt chú trọng.

Điều kiện mua bán đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất nông nghiệp không bị kê biên.
 • Đất nông nghiệp không quá thời hạn sử dụng.
 • Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai, có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, người sử dụng đất cần đáp ứng một số các điều kiện cụ thể khi chuyển nhượng đất nông nghiệp, được quy định tại Điều 191 Luật đất đai 2013 như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

Đất nông nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo luật thì mới được phép mua bán.

 • Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực đất rừng phòng hộ, trong khu bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không sinh sống trong khu vực đặc dụng đó.

Trình tự thực hiện thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Trình tự các bước thủ tục mua bán đất nông nghiệp được thực hiện theo quy trình sau:

Hợp đồng mua bán đất

Hai bên nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng đến văn phòng công yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 Hồ sơ yêu cầu công chứng gồm có:

 • Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng.
 • Giấy chứng nhận sử dụng đất.
 • Chứng minh thư, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn,…

Đăng ký biến động đất đai

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký

Hai bên nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng phải đến văn phòng đăng ký đất đai, nộp hồ sơ thực hiện quyền chuyển nhượng đất.

Trong trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với đất cần thực hiện quyền chuyển nhượng trước khi nộp hồ sơ.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thực hiện:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận.
 • Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở,

 thì lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng.

 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Khi mua bán đất nông nghiệp cần thực hiện đầy đủ các thủ tục để đảm bảo tính pháp lý cho giao dịch.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Bước 4: Nhận kết quả theo phiếu hẹn

Lưu ý: Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những hướng dẫn thủ tục được gọi là cần thiết cho quá trình mua bán đất nông nghiệp, YouHomes hy vọng bạn đọc sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc được những thông tin pháp lý cần thiết cũng như giải đáp thắc mắc cho nhiều người.

Xem thêm: Vì sao mọi người lại chọn thuê căn hộ chung cư cao cấp?
Điểm danh 5 dự án đầu tư lớn của Tập đoàn Vingroup

Dự án Verosa park Khang Điền

Những lý do nên đầu tư vào dự án Verosa Park Khang Điền

Dự án Verosa Park Khang Điền là một trong số những sản phẩm bất động sản được nhiều người quan tâm của Khang Điền. Được tọa lạc tại đường Liên Phương của phường Phú Hữu thuộc quận 9, dự án Verosa Park Khang Điền sẽ giúp giảm bớt áp lực về chỗ ở cho người dân tại Hồ Chí Minh, đồng thời cũng sẽ tạo nên một cơn sốt giá của thị trường bất động sản. Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng có được những lý do chính xác nhất khi quyết định đầu tư vào Verosa Park Khang Điền.

Dự án Verosa Park Khang Điền nằm trên tuyến giao thông quan trọng.

Cùng với dự án Verosa Park Khang Điền, tuyến cao tốc Long Thành – Dầu Giây  được đưa vào sử dụng. Vòng xoay Mỹ Thủy được hoàn thiện, giúp cư dân nơi đây thuận tiện hơn trong việc di chuyển, giao thông. Song song với đó, tuyến đường Đỗ Xuân Hợp và Liên Phương đang tiến hành thi công, tuyến đường Song Hành cao tốc và Vành Đai 2 đang được triển khai, sắp tới dự án Verosa Park Khang Điền sẽ là nút giao thông quan trọng.

Từ dự án Verosa Park Khang Điền về khu đô thị Sala, khu đô thị Thủ Thiêm thông qua cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Mai Chí Thọ chỉ chưa tới 9km, và tổng thời gian để di chuyển chỉ rơi vào khoảng 15km. Cũng từ đây, di chuyển về trung tâm Quận 1 cũng chỉ tầm 10 phút. Và cũng trong khoảng thời gian này, di chuyển về Phú Mỹ Hưng nhờ đường Vành Đai trong cũng thuận tiện và dễ dàng hơn.

Những lý do nên đầu tư vào dự án Verosa Park Khang Điền

Đến Bình Thạnh hay Thủ Đức, các khu trung tâm thương mại cũng rất gần, chỉ trong phạm vi bán kính 10km để di chuyển tới nhiều địa điểm quan trọng hay các quận lớn của Hồ Chí Minh.

Với hạ tầng giao thông đang ngày càng hoàn thiện, dự án Verosa Park Khang Điền sẽ thu hút không ít các khách hàng tiềm năng đâu tư vào đây, cũng chính vì thế, lợi nhuận từ Verosa cũng sẽ tăng lên.

Dự án Verosa Park Khang Điền có thương hiệu uy tín với mức đầu tư hợp lý.

Với nhà đầu tư chính thức là Khang Điền, top những ông chủ trong lĩnh vực bất động sản. Đơn vị tiên phong trong việc phát triển các dự án hàng đầu ở Hồ Chí Minh như: Melosa Garden, Merita, Rosita Garden, Mega Residence…rất thành công khiến chỗ đứng của Khang Điền càng vững chắc hơn. Khách hàng cũng sẽ yên tâm về chất lượng cũng như tiến độ bàn giao trong thời gian tới của Verosa Park.

Không chỉ được Khang Điền đầu tư kỹ lưỡng, ông chủ lớn này cũng rất được coi trọng và đánh giá cao bởi tính pháp lý của các dự án. Mỗi căn hộ đều sẽ được nhận sổ hồng cho từng căn. Sau từ 6 đến 12 tháng, chủ đầu tư Khang Điền sẽ bàn giao số hồng cho khách trong khoảng từ 6 đến 12 tháng.

Những lý do nên đầu tư vào dự án Verosa Park Khang Điền

Mặc dù sở hữu một vị trí đắc địa, với ông chủ Khang Điền đầy uy tín nhưng mức giá được đánh giá là hợp lý. Dự kiến từ 7-8 tỷ/ căn biệt thự cao cấp được  coi là mức giá phù hợp. Khi mà mặt bằng chung các mẫu nhà phố liền kề trong khu vực cũng đang có mức giá xấp xỉ.

Trong thời gian tới, giá nhà đất tại Phú Hữu và các vùng lân cận sẽ đạt mức giá từ 50 -70 triệu/m2. Vì thế, nếu quý khách có ý định sở hữu một căn nhà tại khu vực này, bạn nên đầu tư sớm để có thể có được lợi nhuận cao. Dự án Verosa park Khang Điền sở hữu một vị trí tiếp giáp với quận 2 cùng  với nhiều trục giao thông quan trọng. Chính vì thế, khi mở bán, chắc chắn Verosa park Khang Điền sẽ tạo nên một cơn sốt lớn trong thị trường bất động sản hiện nay.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Điểm danh 5 dự án đầu tư lớn của Tập đoàn Vingroup

>>> Liệu két sắt khóa cơ có phù hợp với nội thất hiện đại ngày nay?

Cho thuê căn hộ Ancora sở hữu vị trí đắc địa khó tìm

Dự án căn hộ chung cư Ancora Lương Yên là dự án của chủ đầu tư tập đoàn Sun Group, một trong những dự án bất động sản cao cấp bậc nhất tại Hà Nội. Tiếp nối thành công của những dự án đi trước bởi tập đoàn này thì Ancora Lương Yên hứa hẹn sẽ tạo một tiếng vang lớn trong thị trường bất động sản sau khi hoàn thành. Cùng bài viết sau đây tìm hiểu thông tin về Cho thuê căn hộ Ancora nhé!

Thông tin tổng quan về dự án Ancora Lương Yên

– Dự án lấy tên chính thức là Ancora Lương Yên thuộc chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group.

– Vị trí địa lý: Dự án tọa lạc tại số 3 Lương Yên, Nguyễn Khoái, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

– Quy mô: Dự án được quy hoạch trên khu đất có tổng diện tích là 12.304m2. Trong đó

+ Diện tích xây dựng chiếm khoảng 5.932m2. 

+ Dự án bao gồm 3 Block chính với tổng số căn hộ lên đến 679 căn, 3 tầng hầm để xe, 5 tầng phục vụ cho hoạt động thương mại, dịch vụ cộng đồng.

+ Dự án bao gồm 3 Block chính với tổng số căn hộ lên đến 679 căn, 3 tầng hầm để xe, 5 tầng phục vụ cho hoạt động thương mại, dịch vụ cộng đồng.

Chung cư Ancora Lương Yên tọa lạc tại vị trí đắc địa

Chung cư Sun Grand City Ancora Residence toạ lạc đắc địa tại số 3 Lương Yên,  nằm ngay bến xe Lương Yên cũ, trên đường Lương Yên, kế cạnh là sông Hồng thuộc Quận Hai Bà Trưng. Vị trí này cực kỳ thuận lợi di chuyển đến các trung tâm Quận và cơ quan làm việc nhờ hệ thống giao thông hoàn thiện và kết nối dễ dàng.

Cho thuê chung cư Ancora Lương Yên sở hữu vị trí đắc địa khó tìm

Giá trị liên kết vùng của dự án chung cư Ancora Lương Yên: 

– Cách Bệnh Viện trung ương 108 chỉ 800 m

– Cách bệnh viện Thanh Nhàn chỉ 1,2 km

–  Cách trung tâm thành phố chỉ 2,5 km

– Cách trường đại học Kinh Doanh và Công Nghệ khoảng 2,1 km

– Cách trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội khoảng 2 km

– Trung Tâm thương mại Time City khoảng 1 km

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng vị trí của dự án chung cư Ancora Lương Yên chỉ cách khoảng từ 1 đến 2km để đến với các địa điểm lớn, trung tâm vui chơi giải trí hay nơi khám chữa bệnh. Nhờ sở hữu vị trí đẹp như vậy mà cư dân có thể dễ dàng tiếp cận với các tiện ích đẳng cấp trong khu vực như trung tâm thương mại, phòng tập gym, khu ăn uống, các trường đại học. Đây là cũng là địa điểm tạo nhiều cơ hội phát triển thương mại cho cư dân.

Ngoài ra, với vị trí nằm kế cạnh sông Hồng, chung cư Ancora Lương Yên thừa hưởng không khí mát mẻ quanh năm, mang đến một hơi thở mới – hơi thở của thiên nhiên đến cho các hộ gia đình. Dự án đã tạo được một không gian sống xanh và tích cực giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp và tấp nập.

Cho thuê chung cư Ancora Lương Yên sở hữu vị trí đắc địa khó tìm

Với vị trí số 3 Lương Yên, dự án Ancora sở hữu một tầm nhìn đẹp, rộng mở ra hướng tứ giác hồ rộng lớn.  Sau những giờ làm việc mệt mỏi thì cư dân có thể thoải mái và thư giãn cùng những giây phút phóng tầm mắt ra xa ngắm các bãi bồi, các dòng nước lững lờ trôi. Xét về phong thủy thì dự án căn hộ Ancora Lương Yên thật sự là một vùng đất tốt, view đẹp, thật sự đáng là một nơi an cư lập nghiệp cho người dân.

Cho thuê chung cư Ancora Lương Yên sở hữu vị trí đắc địa khó tìm

Dự án Ancora Lương Yên hứa hẹn sau khi hoàn thành sẽ tạo nên một cơn sốt bất động sản lớn trong khu vực. Ngoài ra, dự án còn hứa hẹn mang đến không gian sống sang trọng và đẳng cấp cho người dân trong khu vực.

Tham khảo thêm:

>>> Kinh nghiệm xương máu mở spa bất cứ chủ spa nào cũng cần

>>> Lý do bất động sản quận 2 thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Kệ tivi phòng khách hiện đại

Kệ tivi phòng khách có lẽ là một đồ dùng gia dụng đã rất quen thuộc với chúng ta trong mỗi gia đình. Dù lớn bé thì chắc ít nhất mỗi ngôi nhà của các bạn đều sắm cho mình một chiếc kế phù hợp để để chiếc tivi của mình. Để đảm bảo được không gian phòng khách nhà bạn luôn được gọn gàng ngăn nắp. Bởi trong mọt căn nhà thì một căn phòng khách khá quan trọng. Hôm nay, Nhà đẹp 9houz muốn chia sẻ đến bạn bài viết giới thiệu về những loại kệ tivi phòng khách  phổ biến hiện nay trên thị trường, mời các bạn cùng đón đọc:

Mục lục


I. Cách bố trí kệ tivi trong nhà. 

Kệ tivi phòng khách nên chọn những loại có kích thước vừa phải không nên quá to cũng không nên quá bé. Chọn kệ có kích thước phù hợp sẽ giúp căn phòng của bạn gọn gàng hơn. Đặt kệ tivi nên cao vừa đủ không nên cao quá hoặc thấp quá sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó chịu, không thoải mái trong quá trình sử dụng. Kệ tivi thì vị trí nên đặt sát tường và đối diện tầm mắt của bạn. Hiện nay trên thị trường ngoài những thiết kế mẫu kệ tivi phổ biến, thông dụng thì xuất hiện thêm các mẫu kệ đa năng kết hợp thêm tủ, giá sách,… rất tiện lợi cho người sử dụng.

Kệ tivi bằng kính vô cùng đơn giản tại phòng khách

Kệ tivi bằng kính vô cùng đơn giản tại phòng khách

Đọc thêm: 

II. Chất liệu và màu sắc

Hiện nay thì kệ tivi được làm từ khá nhiều chất liệu khác nhau từ gỗ, nhựa,… tuy nhiên những chiếc kệ làm từ gỗ nhân tạo hiện nay được khá nhiều sử dụng. Bởi chất lượng sản phẩm cao, mẫu mã đa dạng và giá thành khá phù hợp với hầu hết mọi gia đình. 

Khi chọn màu sắc cho một chiếc kệ tivi chúng ta nên chú ý đến màu sắc của mọi thứ xung quanh đảm bảo cho mọi vật trong phòng được hài hòa nhất. Ngoài ra chúng theo phong thủy chúng ta cũng có thể lựa chọn một chiếc kệ hợp với mệnh của mình để luôn mang lại cảm giác bình an, an lành nhất.

Chiếc kệ nhỏ gọn màu trắng đơn thuần

Chiếc kệ nhỏ gọn màu trắng đơn thuần

III. Top 5 phong cách thiết kế tivi phòng khách 

1. Kệ tivi lửng 

Với thiết kế độc đáo, lạ mắt ngoài ra bạn có thể điều chỉnh độ cao kệ sao cho phù hợp nhất với tầm nhìn của bạn. Chúng ta không gặp khó khăn khi xem tivi, trẻ em không cần phải ngước cao mới thấy hay người lớn không phải cúi xuống thấp quá. Gây khó chịu khi xem tivi.

Mẫu mã kệ làm tăng sự hiện đại trong ngôi nhà bạn

Mẫu mã kệ làm tăng sự hiện đại trong ngôi nhà bạn

2. Kệ tivi đa năng

Với những nơi có không gian nhỏ hay những nơi có không gian mở việc sử dụng chiếc kệ đa năng vô cùng tiện lợi. Ngoài việc làm chiếc kệ để tivi ra chúng ta có thể thay kệ làm tường cách ngăn. Kệ tivi chúng ta có thể lựa chọn mẫu mã để có thể làm tủ để sách được.

Mẫu kệ tivi kết hợp với tủ sách

Mẫu kệ tivi kết hợp với tủ sách

3. Kệ tivi kết hợp trang trí

Không gian chở nên gọn gàng hơn rất nhiều

Không gian chở nên gọn gàng hơn rất nhiều

Thay vì chỉ có một chiếc kệ để tivi thì ở đây nó kết hợp thêm một vài chiếc kệ nhỏ nhắn trang trí bên cạnh để chúng ta có thể trang trí thêm vài vật dụng xinh xắn xung quanh như bình hoa, gấu bông,… hay thay đó là những giá sách tiện lợi để góp phần cho không gian phòng khách nhà bạn đẹp hơn.

4. Kệ tivi di động

Mẫu kệ di động này làm từ gỗ công nghiệp nên có trọng lượng khá nhỏ, dễ dàng lắp đặt và di chuyển. Ngoài ra thì dưới chân kệ còn thiết lập những bánh xe có thể di chuyển dễ dàng.

5. Kệ tivi treo tường

Với những mẫu nhà hiện đại, hay có diện tích phòng khách nhỏ mọi người thường sử dụng chiếc kệ treo tường vừa mang phong cách trẻ trung, bắt kịp thời đại vừa có thể tiết kiệm đc không gian trong phòng khách nhà bạn. Để đảm bảo không gian phòng luôn được thoáng đảng, thuận tiện cho quá trình sinh hoạt.

Hiện đại và sang trọng

Hiện đại và sang trọng

Bài viết trên mong có thể giúp các bạn chọn mua cho mình chiếc kệ tivi phòng khách phù hợp.

Lý do bất động sản quận 2 thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Quận 2 nằm ở phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích tự nhiên là 5.017 ha được chia làm 11 phường, trong đó phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm của quận đồng thời là nơi đặt các uỷ ban hành chính Quận 2. Bất động sản quận 2 nhận được nhiều sự quan tâm bởi các lý do:

Cơ sở hạ tầng tốt

Là quận có vị trí đẹp nhất trong 3 quận thuộc khu Đông Sài Gòn với phía Bắc giáp Quận Thủ Đức, Bình Thạnh; phía Nam giáp Quận 7, huyện Nhơn Trạch; phía Đông giáp với Quận 4, Quận 1. Chính điều này giúp Quận 2 được ưu ái đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng với các công trình trọng điểm. Vì thế nhiều người quan tâm các dự án mua bán nhà quận 2

Dự án 495 tỷ đồng xây cầu Thời Đại (đoạn từ khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi đến đường Mai Chí Thọ), nút giao thông Mỹ Thủy giai đoạn 1 (838 tỷ đồng); Dự án đường nối từ cảng Cát Lái đến đường Vành đai 2, đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2018-2020, Sở GTVT sẽ tiếp tục triển khai nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông phía Đông như: mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh; xây dựng đoạn tuyến kết nối từ cầu Phú Hữu đến Xa lộ Hà Nội (bao gồm nút giao thông Bình Thái); xây dựng đường nối từ Cảng Cát Lái ra đường Vành đai 2; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến cầu Mỹ Thủy).

Các công trình sau khi khánh thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, kết nối với trung tâm thành phố, thúc đẩy sự phát triển thị trường. Cùng với đó, tuyến Metro Suối Tiên – Bến Thành dự kiến đưa vào vận hành cuối năm 2019 được nhận định sẽ gia tăng giá trị của các dự án bất động sản xung quanh.

Nhiều tiềm năng phát triển

Trong 10 năm trở lại đây, Quận 2 được biết đến là quận có những chuyển biến mạnh mẽ nhất về cơ sở hạ tầng, và được đánh giá là khu vực có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại nhất và tốc độ đô thị hóa vượt bậc. Khu vực này cũng nằm trong danh sách dẫn đầu về số lượng và chất lượng các khu đô thị kiểu mẫu. Điều này thể hiện qua việc một loạt các khu đô thị mới do các chủ đầu tư uy tín, tầm cỡ quốc tế phát triển đã chọn đặt tại Quận 2 như: KĐT Thủ Thiêm, Sala, Vista Verde, Đảo Kim Cương , Palm City, Empire City Thủ Thiêm,….

Mô hình nhà ở hiện đại cao tầng đang là xu thế phát triển trên địa bàn quận 2, dần thay thế kiểu nhà ở thấp tầng, nhất là tại những khu vực có cảnh quan đẹp.

Theo báo cáo mới nhất năm 2018 của Sở GTVT đang đẩy nhanh công tác xây dựng và hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, giải quyết ùn tắc và dần khép kín hệ thống hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn. Trong đó, các dự án giao thông khu Đông thành phố cũng sẽ được ưu tiên thực hiện hoàn thành.

Với nhiều lợi thế về hạ tầng kết nối, đường xá thông thoáng, có nhiều quỹ đất sạch và các dự án nhà ở hướng tới khách hàng là thị dân trẻ, bất động sản Quận 2 sẽ càng thêm hấp dẫn người mua và các nhà đầu tư.

Xem thêm:

Xu hướng thiết kế nhà ống 1 tầng năm 2019

Những tiện ích của dự án Nam An Khánh mà bạn chưa biết

Xu hướng thiết kế nhà ống 1 tầng năm 2019

Nhà ống 1 tầng ngày càng xuất hiện phổ biến từ nông thôn đến thành thị. Điều này cho thấy rằng, với nhịp sống đô thị ngày càng trở lên hối hả thì nhu cầu có một không gian sống đơn giản là cần thiết. Nắm rõ được nhu cầu thiết yếu của gia chủ thì hiện nay nhà ống 1 tầng là giải pháp tối ưu và được ưa chuộng nhất.Mặt khác, chi phí xây dựng mẫu nhà này khá thấp, phù hợp với nhiều tầng lớp và đối tượng gia chủ khác nhau. Không những thế không gian sinh hoạt của bạn trong mẫu nhà này còn được gói gọn trong một lô đất không cần quá rộng. Từ những ưu điểm vượt trội trên các gia chủ nên cân nhắc xây dựng, thiết kế mẫu nhà này. Nếu còn thắc mắc xu hướng thiết kế nhà ống 1 tầng 2019 hãy tham khảo bài viết sau đây của Nhà đẹp 9houz, bạn sẽ được chia sẻ về những mẫu nhà đang rất được ưa chuộng.

Mục lục


I. Xu hướng thiết kế nhà ống 1 tầng 2019

1.Thiết kế nhà ống 1 tầng kết hợp với sân vườn

Nhà ống 1 tầng thiết kế kết hợp với sân vườn là ý tưởng vô cùng độc đáo. Như vậy, với mặt tiền đơn giản, không gian xanh đem lại sự thoải mái cho không gian sống của gia đình bạn.

Ngoài ra, bạn có thể thiết kế thêm phần cửa sổ bên ngoài gần với vị trí sân vườn để lấy ánh sáng cũng như tạo độ thông thoáng cho ngôi nhà.

Với thiết kế khéo léo, không gian sống xanh giúp gia chủ có cuộc sống lành mạnh, thoải mái. Đó chính là điểm nhấn của công trình nhà đẹp.

Không gian xanh giúp gia chủ có cuộc sống lành mạnh

Không gian xanh giúp gia chủ có cuộc sống lành mạnh

Tham khảo:

2.Thiết kế nhà ống 1 tầng với không gian mở

Phong cách thiết kế không gian mở được coi là ý tưởng sáng tạo, độc đáo đối với kiến trúc nhà ở hiện nay,

Phong cách thiết kế này không chỉ giúp gia chủ tối đa hóa không gian sử dụng, tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự tiện lợi cho gia chủ khi sử dụng.

Sự thiết kế mang phong cách hướng ngoại giúp không gian nhà bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực với gió và ánh sáng tự nhiên. Điều này, mang đến một không gian sống tinh tế, năng động trẻ trung phù hợp với tiêu chí sống ngày nay.

Thiết kế phòng bếp và phòng khách liên thông cũng là một trong những cách tiết kiệm không gian tối đa, giúp gia chủ không tốn quá nhiều diện tích cho từng khu vực khác nhau lại tiết kiệm được chi phí hoàn thiện nội thất khác trong nhà.

Mở không gian nội thất bằng cách liên thông khu vực phòng khách và bếp giúp gia chủ tận dụng tối đa diện tích sẵn có

Mở không gian nội thất bằng cách liên thông khu vực phòng khách và bếp giúp gia chủ tận dụng tối đa diện tích sẵn có

3.Thiết kế nhà ống 1 tầng với gác lửng độc đáo

Thiết kế gác lửng là giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay giúp giải quyết bài toán về diện tích cho những căn nhà ống 1 tầng.

Trên thực tế, thiết kế gác lửng là thiết kế được nhiều gia chủ lựa chọn nhiều nhất khi xây dựng nhà ống 1 tầng giúp thay đổi phong cách thiết kế và đảm bảo sự tiện nghi khi sử dụng.

Tuy nhiên, khi thiết kế gác lửng điều mà gia chủ quan tâm nhất lại là cách bố trí cầu thang sao cho gọn nhẹ, tiết kiệm diện tích tối đa và tăng cường lưu thông luồng khí trong nhà.

Như vậy, khi thiết kế nhà ống 1 tầng có gác lửng sẽ chia ngôi nhà ra thành những khu vực đóng vai trò chức năng khác nhau, tối đa hóa diện tích đồng thời tiện nghi hơn khi sử dụng.

Thiết kế nhà ống 1 tầng có gác lửng đảm bảo sự tiện nghi và khoa học khi sử dụng

Thiết kế nhà ống 1 tầng có gác lửng đảm bảo sự tiện nghi và khoa học khi sử dụng

II. Báo giá thiết kế nhà ống 1 tầng theo m2

Hiện nay, nhà ống 1 tầng có phong cách thiết kế vô cùng đa dạng và các xu hướng thiết kế của mẫu nhà này ngày càng được các gia chủ ưa chuộng. Chính vì thế, nhu cầu thiết kế mẫu nhà này ngày càng tăng và chúng dần trở nên phổ biến hơn.

Tuy nhiên nhiều gia chủ còn thắc mắc về các vấn đề liên quan đến giá thiết kế của mẫu nhà này tính theo m2.

Theo khảo sát trên thị trường xây dựng nhà ở hiện nay thì đơn giá của thiết kế nhà ống 1 tầng cũng khá đa dạng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và phong cách thiết kế của mỗi công trình. Nhưng đa số các công trình nhà ống 1 tầng đơn giá xây dựng trung bình rơi vào khoảng 2,9-3 triệu/m2.

Sau đây là một số thông tin báo giá cho phần xây dựng thô của mẫu nhà ống 1 tầng:

Dự án có tổng diện tích (m2)

Đơn giá (triệu đồng/m2)

Trên 350m2 sàn

2,9

Trên 250m2 đến dưới 300m2 sàn

3

Dưới 200m2 sàn

3,3

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về xu hướng thiết kế nhà ống 1 tầng 2019 được nhiều người quan tâm hiện nay. Đồng thời bài viết cũng đề cập đến báo giá của thiết kế nhà ống 1 tầng theo m2. Mặt khác, với thiết kế khéo léo khi kết hợp với một số trào lưu hiện đại, đơn giản mà tiện nghi trong nhà ống 1 tầng đã đem lại những trải nghiệm thú vị cho không gian sống của bạn. Rất mong với những chia sẻ bổ ích trên gia chủ có thể tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm thiết kế nhà ống 1 tầng nhé!

Vì sao mọi người lại chọn thuê căn hộ chung cư cao cấp?

Gần đây, xu hướng thuê chung cư thay vì mua nhà ngày càng nở rộ. Chính vì vậy, lĩnh vực kinh doanh căn hộ cho thuê ngày càng được giới đầu tư bất động sản chú ý. Vậy sức hút nào khiến cho mọi người chọn thuê một căn chung cư?

Trong cuộc sống, ai cũng muốn có một tổ ấm hoàn thiện. Tất nhiên, muốn có được điều đó thì điều kiện tiên quyết là phải có nơi để xây dựng tổ ấm. Đó có thể là một căn nhà sang trọng to lớn cũng có thể là một căn hộ bé xinh hoặc một căn chung cư đi thuê… tùy vào sở thích và tài chính của gia đình bạn.

Chúng ta không thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực kinh doanh căn hộ chung cư cho thuê. Nó mang lại lợi nhuận lớn cho giới đầu tư. Chắc hẳn, nó phải quy tụ đầy đủ các tiện ích, đáp ứng được các nhu cầu của cuộc sống thì mới thu hút được người thuê nhà.

Vị trí địa lý thuận lợi

Khi một nhà đầu tư đã quyết định xây một dự án chung cư cho thuê thì chắc hẳn vị trí của nó phải hết sức thuận lợi. Không có một dự án chung cư cho thuê nào lại xây dựng ở những nơi ít dân cư, hẻo lánh, ít các dịch vụ… 

Những dự án căn hộ cho thuê sẽ thường là những vùng đất có vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm thành phố hoặc nằm gần với nội thành. Những địa điểm đó phải đáp ứng được giao thông đi lại dễ dàng, ở thành phố nhộn nhịp, phồn hoa.

Chính vì vậy, vị trí địa lý là một trong những điểm thu hút đặc biệt. Ví dụ như khi bạn Thuê Chung cư Vinhomes Tân Cảng, bạn sẽ được ở trong một căn chung cư với vị trí ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ngay bên bờ sông Sài Gòn, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện.

Dự án Chung cư Vinhomes Tân Cảng có vị trí đắc địa

Khi thuê một căn hộ chung cư cao cấp, bạn sẽ tránh được những nỗi lo về tắc đường hay vị trí quá xa trung tâm thành phố. Và bạn cũng dễ dàng để kết nối làm việc, học tập hay đầu tư kinh doanh với một ví trí thuận lợi như vậy.

Nội thất được hoàn thiện

Mua một căn hộ chung cư, hay một ngôi nhà mới, điều đầu tiên ban cần nghĩ đến khi dọn về sống là mua sắm nội thất. Vấn đề này vô cùng đau đầu, tốn rất nhiều thời gian, công sức cũng như tiền bạc. Bạn phải suy nghĩ xem bộ sofa nào thì hợp với nền nhà, rèm cửa ra sao để hài hòa với màu sơn, giường tủ, bàn ghế…

Còn nếu thuê một căn chung cư, mọi việc đều rất đơn giản. Ngày nay, các dự án chung cư cho thuê đều thiết kế nội thất sang trọng, bày trí hợp lí với những con mắt của các kiến trúc sư hàng đầu. Nội thất hài hòa, thanh lịch, hợp với căn hộ sẽ không làm bạn thất vọng.

Nội thất của các căn hộ đã được hoàn thiện

Đó hầu hết là những dự án đầu tư lớn, bạn chỉ việc xem nhà và quyết định thuê khi thực sự ưng ý với nội thất mà không tốn thời gian và công sức để chọn lựa, nghiên cứu.

Tiện ích đầy đủ

Các dự án căn hộ chung cư cho thuê hầu hết đều được trang bị tiện ích rất đầy đủ. Bạn sẽ được tận hưởng không gian sống với những tiện ích hiện đại và được đồng bộ với nhau.

Các tiện ích đẳng cấp có thể kể đến như là trường học, công viên, sân chơi thể thao, sân chơi cho trẻ em, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, spa làm đẹp… Các dự án căn hộ chung cư cho thuê giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích cho các bạn trải nghiệm.

An ninh đảm bảo, tiện ích đẳng cấp luôn là một ưu điểm khiến người thuê nhà hài lòng và sẵn sàng bỏ số tiền lớn hàng tháng để thuê.

Dịch vụ chất lượng

Ở các dự án căn hộ chung cư cho thuê, khi bạn thuê nhà thì sẽ được trải nghiệm các dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Thay vì phải bỏ một số tiền rất lớn để mua được một căn chung cư như thế, bạn có thể thuê và hưởng các dịch vụ đầy đủ như khi bạn mua nhà ở đó.

Và đặc biệt là, chất lượng dịch vụ sẽ luôn được nâng cao để đảm bảo thỏa mãn nhu cầu, phục vụ tốt nhất cho cư dân.

>> Bài viết tham khảo

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ VÙNG NÔNG THÔN 200 M2 PHONG CÁCH CHÂU ÂU

Có nên sử dụng cửa kính cường lực lùa treo cho shop bán hàng