Kinh doanh, Tài chính

Công việc của phó kế toán trưởng trong doanh nghiệp

Phó kế toán trưởng là vị trí có thể bổ nhiệm hoặc không căn cứ theo khối lượng công việc tài chính kế toán và yêu cầu quản lý, hạch toán kinh tế tại công ty.

Nhiệm vụ của phó kế toán trưởng 

Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế, khả năng và sự phân công của Kế toán trưởng, có thể chia sẻ 01 hoặc nhiều công việc của Kế toán trưởng. 

  • Thay mặt Kế toán trưởng xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ quy định.
  • Thay mặt cho Kế toán trưởng, tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.
  • Thay mặt cho Kế toán trưởng, tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
  • Thay mặt cho Kế toán trưởng, giải thích một số số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Ban Giám đốc, Hội đồng thành viên Công ty và các Cơ quan hữu trách khi cần thiết.

Ngoại trừ có văn bản ủy quyền (có sự đồng ý của Kế toán trưởng) các trường hợp khác Phó Kế toán trưởng không chịu trách nhiệm pháp lý trong những việc làm thay cho Kế toán trưởng.

Quyền hạn 

  • Có toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty khi Kế toán trưởng vắng mặt.
  • Những quyền hạn được ghi trong giấy ủy quyền. Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
  • Đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến bộ máy tài chính kế toán, các kiến thức chuyên môn có lợi công tác quản lý, hạch toán của Công ty.  

Báo cáo và ủy quyền

Báo cáo

Phó Kế toán trưởng chỉ báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho Kế toán trưởng và báo cáo mọi tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty Phụ trách tài chính hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh (thông qua Kế toán trưởng).

Ủy Quyền

Trừ khi có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của Tổng Giám đốc Phó Kế toán trưởng không được ủy quyền cho người nào khác ngoài Kế toán trưởng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. 

Tiêu chuẩn lựa chọn phó kế toán trưởng doanh nghiệp

1. Kiến thức 

Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán hoặc Kinh tế trở lên.

2. Kỹ năng

  • Có kinh nghiệm trên 3 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 01 năm liên tục trong chức vụ kế toán trưởng các doanh nghiệp.
  • Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.
  • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

3. Đạo đức nghề nghiệp

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Nhà nước.

Bài viết liên quan: 

>>> Chi tiết hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên thuế điện tử

>>> 2 trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Xuất phát điểm là Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số uy tín và chất lượng từ năm 2013, NewCA là một trong hai thương hiệu chữ ký số chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường. 

Trải qua gần 10 năm hoạt động và phát triển không ngừng nghỉ, NewCA đã chuyển mình phát triển thành Nhà cung cấp Dịch vụ số uy tín hiện nay. Thấu hiểu được nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0, NewCA cung cấp những giải pháp số, dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. 

Trên đây là thông tin về công việc của phó kế toán trưởng mà doanh nghiệp cần biết. Toàn bộ nội dung được biên tập bởi đội ngũ Nef Digital – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp. 

Bạn cũng có thể thích..